سلامت و درمان

پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه سلامت و درمان با کمک هوش مصنوعی، حاکی از آن است که این فناوری می‌تواند تحولات چشمگیری در زمینه‌ی تحقیق و تشخیص و درمان ایجاد کند از همین رو حضور آن در این حوزه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌شده است. پزشکی علاوه بر جنبه‌های تحلیلی، تشخیصی و یا درمانی جنبه‌های انسانی نیز دارد؛ به همین خاطر هوش مصنوعی جایگزینی برای پزشکان نیست بلکه با گسترش افق دید پزشکان، اطمینان در تشخیص و درمان را به همراه دارد.


سرویس‌ها و محصولات