فین تک

هوش مصنوعی در حال ایجاد تحول در حوزه خدمات مالی است. از آنجایی‌که بانک‌ها به منظور کاهش هزینه‌ها و رسیدگی به درخواست‌های روزافزون مشتریان از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، نیاز به نیروی انسانی به طرز چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. پیشرفت‌هایی که به منظور کمک به مشتریان، در زمینه‌ی فناوری محاسباتی، یادگیری ماشین، بازشناسی صدا و بازشناسی چهره حاصل شده، تحولات اساسی در حوزه خدمات مالی ایجاد کرده است.


سرویس‌ها و محصولات