آموزش

در آینده‌ای نزدیک هوش مصنوعی به بخش مهمی از صنعت آموزش تبدیل خواهد شد. با هوشمندسازی حوزه آموزش، اساتید، مدیران و محصلین همگی از مزیت‌های بی‌شمار سیستم‌های هوشمند بهره خواهند برد. این فناوری می‌تواند بهره‌وری سیستم‌های آموزشی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. امروزه تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به سرعت در حال ایجاد تغییرات مثبت در سیستم‌های آموزشی هستند.


سرویس‌ها و محصولات

تشخیص آلات موسیقی

در اپلیکیشن‌ها یا سایت‌های موسیقی، با استفاده از این سرویس به راحتی می‌توان میزان استفاده از سازهای ایرانی و غیرایرانی در یک موسیقی را با ضریب اطمینان مشخصی تعیین نمود.

تولید گفتار سفارشی

اگر دوست دارید متون آموزشی با صدای گوینده خاصی برای شما خوانده شود کافی‌ست دقایقی از صدای آن گوینده را به ما بدهید. این سرویس کل متن شما را با صدای مورد نظرتان خواهد خواند.

تشخیص زبان گفتار

استفاده از این سرویس در ربات‌های هوشمندآموزشی باعث می‌شود که آموزش به زبان کاربر صورت بگیرد. این سرویس قادر به شناسایی 40 زبان مختلف زنده دنیا در گفتار کاربر است.

چت بات

این سرویس سوالات دانش‌آموز را درک می‌کند و با استفاده از دادگان موجود بهترین پاسخ را به او ارائه می‌دهد. در این چت‌بات تنها از طریق متن ورودی درخواست کاربر فهمیده و پاسخ داده می‌شود.