امنیت سایبری

با توجه به اهمیت جهانی امنیت سایبری و وقوع روزانه حملات سایبری، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش بسزایی در تأمین امنیت سایبری ایفا می‌کنند. مهم‌ترین خطری که کسب‌و‌کارها، دولت‌ها و مؤسسات را تهدید می‌کند حملات سایبری است، به‌طوری‌که حملات سایبری خسارت کلانی به اقتصاد جهانی وارد می‌کنند و فناوری هوش مصنوعی به عنوان اصلی‌ترین استراتژی دفاعی برای مقابله با حملات سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد.


سرویس‌ها و محصولات

تشخیص چهره

به عنوان سرویس پایه در سرویس احراز هویت با چهره، محل قرار گیری چهره با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی مشخص و برای پردازش در مراحل بعدی استفاده کنید.

مدل پیش‌بینی

با این مدل میزان ترافیک نرمال سایت‌ شما در زمان‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود و در صورتی که ترافیک از حد نرمال بیش‌تر شود باید به وجود اختلال در امنیت شک کنید.

خوشه‌بندی

کاربران سایت خود را با ویژگی‌های رفتاری مشترک دسته‌بندی کنید. در صورتی که رفتارهای مشکوک و یا غیرعادی خارج از هردسته مشاهده شد، امنیت را مجددا مورد ارزیابی قرار دهید.

تشخیص ناهنجاری

با استفاده از این سرویس در صورتی‌که رفتارهای پرخطری که متناسب با شرایط نرمال سیستم و یا سایت شما نیست مشاهده شود، احتمال وجود حملات سایبری را بررسی کنید.