حمل و نقل

یکی از بزرگ‌ترین صنایعی که هوش مصنوعی بر روی آن تأثیر گذاشته است، صنعت حمل‌و‌نقل است. پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و مدل‌های کسب‌و‌کار تحول‌آفرین، موجب افزایش ارزش این صنعت شده است. به کار بردن هوش مصنوعی در صنعت حمل‌ونقل موجب کاهش تصادفات و ترافیک، افزایش امنیت، کاهش آلودگی هوا و به حداقل رساندن هزینه‌ها شده است.


سرویس‌ها و محصولات

شمارش شلوغی

این سرویس با ارائه نقشه حرارتی از تراکم انسانی درفرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، مترو و ارائه گزارش تخمینی از تعداد افراد حاضر در آنجا به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر برای کنترل جمعیت و برقراری امنیت کمک می‌کند.

تشخیص عابر پیاده

در ماشین های خودران و هوشمند با شناسایی عابرین پیاده در مسیر، سرعت ماشین کنترل و از بروز حادثه جلوگیری می شود. همچنین تخمین تعداد عابرین در شهرهای شلوغ به تنظیم ترافیک کمک می کند.

تشخیص خودرو

این سرویس در سیستم های هشدار خودروهای هوشمند برای جلوگیری از برخورد با دیگر ماشین ها استفاده می شود. کاربرد دیگر آن در شناسایی خودروهای متخلف و ردگیری آسان تر آن هاست.

تشخیص احساسات

تبلیغات هوشمند در فرودگاه ها و متروها با بکارگیری این سرویس کاراتر و هدفمندتر خواهد شد. همچنین راهی برای شناسایی افراد مشکوک و کاهش خطرات امنیتی محسوب می شود.