کشاورزی

هوش مصنوعی، صنعت کشاورزی را متحول خواهد کرد. در حال حاضر صنعت کشاورزی یکی از توسعه‌نیافته‌ترین حوزه‌های هوش مصنوعی است، اما طی یک یا دو سال آینده، به یکی از بااهمیت‌ترین حوزه‌های هوش مصنوعی بدل خواهد شد. برای نمونه، اتوماسیون کشاورزی در مواجهه با مسائلی همچون امنیت غذایی، قحطی و بحران نیروی کار کشاورزی، نقش بسزایی در تداوم فرایند تولید محصولات غذایی ایفا می‌کند.


سرویس‌ها و محصولات

خوشه‌بندی

با این سرویس می‌توانید کرت‌بندی زمین های کشاورزی را آسان‌تر انجام دهید، محصولات کشاورزی را درجه‌بندی کنید ، و بیماری‌های محصولات را زود کشف کنید.