سرگرمی، فیلم و رسانه

فناوری هوش مصنوعی تحولات بسیاری در صنایع سرگرمی، فیلم و رسانه ایجاد کرده است. با نگاهی به ابعاد و جنبه‌های اثرگذار و مثبت هوش مصنوعی می‌توان به این مسئله پی برد که بایستی برای حضور فعال این تکنولوژی در عرصه سرگرمی، فیلم و رسانه نیز تلاش کرد و امروزه این صنعت بیش از هر زمان دیگری آماده‌ی ورود این فناوری و استفاده از مزیت‌های بی‌شمار آن است.سرویس‌ها و محصولات