داده کاوی

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مشتریان و به دست آوردن سود بیشتر نیاز به شناخت رفتارها و نیازهای آنان دارند و این مسئله بواسطه طیف وسیعی از افراد و همچنین حجم زیاد اطلاعات جز به کمک داده‌کاوی امکان‌پذیر نیست. همچنین شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌بایست ضعف‌ها و قوت‌های خود در ارائه خدمات را درک کرده و متناسب با آن به اصلاح ساختارهای خود بپردازند. با توجه به عدم آشنایی بسیاری از سازمان‌ها با مقوله داده‌کاوی داشتن یک استراتژی مشخص که متناسب با نیازها و ساختارهای سازمان باشد حائز اهمیت بسیار زیادی است. داده‌کاوی با بررسی تاریخچه و ساخت مدل بر اساس آن اقدام به پیش‌بینی آینده می‌کند

کاربرد ها

فروش و ارایه خدمات

سایت‌های فروش با استفاده از سیستم‌های پیشنهاد دهنده به دنبال فروش بیشتر و یا ارایه خدمات بیشتر به مراجعان خود هستند. آن‌ها برای مدیریت منابع خود نیازمند اتخاذ تصمیم هایی هستند که این تصمیم ها با رویکرد داده محور اتفاق می‌افتد تا ریسک تصمیمات کاهش پیدا کند. همچینن برای شناخت مشتریان خود نیازمند تحلیل داده هستند تا با استفاده از این شناخت بتوانند خدمات مناسب تری را برای مشتریان خود ایجاد کنند. همچنین بیشتر سایت‌های ارایه دهنده خدمات نیازمند قیمت گذاری پویا هستند این مسله جز با استفاده از سرویس های داده کاوی ممکن نیستند.

بانک ها

بانک ها برای مدیریت ریسک و دارایی‌های خود نیازمند استفاده از ابزار داده کاوی هستند تا با استفاده از این ابزار بتوانند بهینه ترین شرایط را برای خود ایجاد کنند. همچنین بانک ها برای ارایه خدماتی مانند وام به مشتریان خود نیازمند اختصاص اعتبار برای مشتریانشان هستند. امروزه تخصیص اعتبار با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و با ابزار داده کاوی صورت میگیرد

مدیریت سازمان ها

مدیران سازمان ها برای اینکه بتوانند تصمیمات درستی بگیرند نیازمند شناختن نقاط ضعف و قوت سازمانشان هستند. این شناخت به یاری داده و تحلیل آن ممکن میشود. مدیران با استفاده از داشبورد های تحلیلی که از روی اطلاعات سازمانشان تولید می‌شود قادرند تا تصمیماتشان را با ریسک کمتر و در فضای شفاف‌تری اتخاذ کنند و این موجب می‌شود تا سازمان در مسیر درستی هدایت شود

سرویس های داده کاوی