پردازش زبان طبیعی

این دانش در جهت اتوماسیون شدن امور مربوط به متون (حتی متن های تولید شده توسط پردازش های صوت برروی صدای هر پدیده یا هر فرد) و کاهش دادن نیاز به نیروی انسانی و کاهش زمان مورد نیاز برای اموری که نیاز به پردازش های متنی یا زبانی دارند و همچنین کاهش هزینه های مالی مربوط به انجام این امور تلاش می کند. استفاده بهینه کافی و سریع از اطلاعات بسیاری که به صورت ساخت یافته و یا ساخت نیافته در سراسر جهان از جمله وب سایت ها کتاب ها و سخنرانی ها وجود دارد از جمله دغدغه های بشر است که از طریق این دانش روبه روز به این اهداف نزدیک تر می شود.

کاربرد ها

تجاری

اغلب مشاغلی که در حال ارایه خدمات به اقشار مختلف هستند در جهت جلب رضایت مشتری های خود و افزایش درآمد می توانند از طریق پردازش متونی که دریافت کنندگان خدماتشان در شبکه های اجتماعی در جهت نزدیک شدن به خواسته های آنها و در نتیجه رضایت بیشتر سلیقه های آنها را در موارد مختلف تشخیص دهند. حتی می توان براساس پردازش متون منتشر شده توسط دوستان مشتریان نیز این کار را انجام داد

آموزشی

در محیط های علمی مانند دانشگاه ها برای خلاصه سازی و یافتن کلمات کلیدی و تصحیح غلط های املایی و ویرایش مفهومی متون علمی و پایان نامه ها می توان از پردازش زبان طبیعی بهره برد. همچنین می توان برای تولید مقالات علمی از این دانش استفاده کرد

سرویس های پردازش زبان طبیعی